O firmie

     Biuro Projektowe Energotechnika Engineering Sp. z o.o. działa na rynku specjalistycznych usług inżynierskich dla energetyki i ochrony środowiska. Powstało w 2012 roku dzięki pasji i zaangażowaniu osób z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży. Obecnie Energotechnika Engineering Sp. z o.o. jest spółką należącą do grupy Rafako S.A.

Celem spółki jest budowanie długofalowych relacji z kontrahentami w oparciu o kompetencje, rzetelność i wzajemne zaufanie, poprzez opracowywanie projektów na najwyższym poziomie, zawierających innowacyjne rozwiązania oraz spełniające oczekiwania i wymagania klienta.

Obszary działania Energotechnika Engineering Sp. z o.o. to: energetyka zawodowa, przemysłowa i ciepłownictwo; budownictwo przemysłowe, infrastruktura i obiekty kubaturowe, ochrona środowiska – odsiarczanie i odazotowanie spalin, przemysłowa i komunalna gospodarka  wodno-ściekowa, przemysł rafineryjny, petrochemiczny i chemiczny, wydobycie i magazynowanie gazu ziemnego i ropy naftowej, gospodarka elektroenergetyczna, automatyka, pomiary i sterowanie oraz instalacje teletechniczne.

Energotechnika Engineering Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektowej procesów inwestycyjnych - od koncepcji, poprzez wszystkie fazy projektowania i nadzory autorskie, aż po rozruch i szkolenia obsługi.

Biuro Projektowe zatrudnia ponad 120 osób, w tym około 100 inżynierów posiadających wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe: energetyczne, mechaniczne, budowlane, architektoniczne, elektryczne, instalacyjne, technologii wody i automatyki.

Kapitał intelektualny Spółki jest wynikiem wieloletnich doświadczeń kadry zarządzającej i inżynierskiej. W zespole inżynierskim są specjaliści wyróżnieni odznaczeniami za „Wybitne Osiągnięcia w Projektowaniu” przez Ministra Ochrony Środowiska oraz posiadający tytuł „Projektanta Roku”, które przyznawane są przez Izbę Projektowania Budowlanego. Wśród kadry Energotechniki Engineering jest dwóch pracowników z tytułem naukowym w stopniu Doktora Nauk Technicznych. Grono ekspertów spółki to również rzeczoznawcy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

W Energotechnika Engineering Spółka z o.o., został wdrożony i podlega ciągłemu doskonaleniu Zintegrowany System Zarządzania, zgodny ze standardami ISO 9001:2008 oraz OHSAS 18001:2007.

W imieniu całego Zespołu serdecznie zapraszamy do współpracy.