CERTYFIKATY ISO

    Energotechnika Engineering Sp. z o.o. prowadząc kompleksową działalność na rynku wysoko kwalifikowanych usług inżynierskich stosuje procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które pozwalają niezmiennie zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług, gwarantujących pełną satysfakcję wszystkim naszym Klientom.

Energotechnika Engineering Sp. z o.o. prowadzi politykę jakości w sposób odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników i wszystkich osób, na które może wpływać jej działalność, a także za jakość świadczonych usług. Oferowane przez Energotechnika Engineering Spółka z o. o. usługi spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz najwyższych standardów norm krajowych i międzynarodowych. Wszyscy pracownicy Energotechnika Engineering Spółka z o. o. uczestniczący w systemie znają i realizują założenia ZSZJ i BHP. Podstawowym celem działań jest nieustanne doskonalenie systemu oraz optymalizacja procesów.