Aktualności

POLSKO-AMERYKAŃSKIE FORUM PRZEMYSŁU JĄDROWEGO
[19-11-2019]
Energotechnika Enegineering uczestniczyła w  Polsko-Amerykańskim Forum Przemysłu Jądrowego, które odbyło się 18.11.2019 roku w Warszawie. Uczestnikami byli przedstawiciele polskiego i amerykańskiego rządu oraz sektora prywatnego. Konferencja poświęcona była perspektywom polskiego program ...
Zobacz więcej
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA STACJI WODY ZDEMINERALIZOWANEJ ORAZ BUDOWA CIĄGU JONITOWEGO NA POTRZEBY ROZBUDOWY NAWOZÓW W ANWIL S.A.
[19-11-2019]
Energotechnika Engineering rozpoczęła realizację zadania - wykonanie kompleksowych prac we wszystkich branżach związanych z zaprojektowaniem nowej stacji wody zdemineralizowanej oraz odbudową ciągu jonitowego. Nowa stacja DEMI będzie produkowała wodę zdemineralizowaną o podwyższonej jakości na po ...
Zobacz więcej
ZAPROJEKTOWANIE ROZPUDOWY CHEMICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z PROCESU MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN O DODATKOWY STOPIEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW METODĄ INNUPS
[19-11-2019]
Energotechnika Engineering projektuje instalacje oczyszczania ścieków we Wrocławiu, która ma za zadanie oczyszczać ścieki z IMOS z metali ciężkich do poziomu spełniającego wymagania wynikające z Konkluzji dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiekt&oac ...
Zobacz więcej