Automatyka, pomiary i sterowanie

  • doradztwo techniczne przy doborze aparatury obiektowej i systemu sterowania oraz przy integracji rozwiązań różnych producentów,
  • projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

         -      systemów pomiarów obiektowych zdalnych i lokalnych,
         -      rozproszonych systemów sterowania klasy DCS oraz PLC/SCADA,
         -      rozprowadzenia kabli sygnałowych w obiektach i w terenie,

  • założenia dla oprogramowania systemów sterowania:

         -      algorytmy sterowania, regulacji, blokad i zabezpieczeń,
         -      algorytmy sterowania sekwencyjnego,
         -      grafiki procesowe,

  • specjalistyczne analizy oraz obliczenia (spadki napięć, obliczenia obwodów iskrobezpiecznych),
  • nadzory autorskie,
  • funkcja inżyniera projektu,
  • materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.