Certyfikat ISO 9001:2015

     Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 nadany został przez DAS Certification i potwierdza, że Energotechnika Engineering Spółka z o.o., wdrożyła i skutecznie realizuje system zapewnienia jakości w zakresie projektowania i usług doradczych w odniesieniu do obiektów i urządzeń energetycznych, przemysłowych oraz instalacji pomocniczych i infrastruktury towarzyszącej zgodnie z wymaganiami międzynarodowej  normy.