Certyfikat OHSAS 18001:2007

      Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością OHSAS 18001:2007 nadany został przez DAS Certification i potwierdza, że Energotechnika Engineering Spółka z o.o., wdrożyła i skutecznie realizuje system zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie projektowania i usług doradczych w odniesieniu do obiektów i urządzeń energetycznych, przemysłowych oraz instalacji pomocniczych i infrastruktury towarzyszącej zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy.