Gospodarka elektroenergetyczna

  • doradztwo techniczne przy opracowaniu koncepcji i doborze układów elektroenergetycznych,
  • projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

         -      układów zasilania elektrycznego i gospodarki elektroenergetycznej,
         -      układów wyprowadzenia mocy,
         -      układów wzbudzania i regulacji napięcia generatorów,
         -      układów automatycznej synchronizacji generatorów,
         -      układów automatycznej regulacji częstotliwości,
         -      układów kompensacji mocy biernej,
         -      układów prądu stałego i napięcia gwarantowanego,
         -      układów sterowania, sygnalizacji, pomiarów i zabezpieczeń układów blokowych i urządzeń,
         -      rozdzielnic średniego i niskiego napięcia,
         -      instalacji teletechnicznych elektroenergetycznych,
         -      instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
         -      instalacji uziemień, siatki uziemień obiektów, ochrony przeciwporażeniowej i instalacji
                odgromowych,
         -      rozprowadzenia kabli energetycznych i sygnalizacyjnych w obiektach i w terenie,

  • specjalistyczne analizy oraz obliczenia (zwarciowe, nastawy zabezpieczeń elektrycznych, sprawdzanie selektywności),
  • nadzory autorskie,
  • funkcja inżyniera projektu,
  • materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.