Instalacje teletechniczne

  • doradztwo techniczne przy integracji rozwiązań różnych producentów,
  • projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

          -      instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
          -      instalacji detekcji gazów palnych, wybuchowych i toksycznych,
          -      instalacji Systemów Kontroli Dostępu (SKD),
          -      instalacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
          -      instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) w technologii cyfrowej oraz analogowej,
          -      instalacji łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej,
          -      okablowania strukturalnego w technologii miedzianej i światłowodowej,

  • nadzory autorskie,
  • funkcja inżyniera projektu,
  • materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.