Ochrona środowiska

  • przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • opracowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • doradztwo i pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji, zapewnienie funkcjonowania zgodnie z prawem,
  • przygotowanie wniosków o pozwolenie zintegrowane,
  • opracowanie wniosków o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków (operaty wodno-prawne), wytwarzanie i przetwarzanie odpadów,
  • analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.