Budownictwo przemysłowe, infrastruktura i obiekty kubaturowe

 • materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców,
 • koncepcje programowo-przestrzenne obiektów z wizualizacją 3D,
 • koncepcje architektoniczno-budowlane,
 • analizy przestrzenne, lokalizacyjne,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz warsztatowe,
 • ekspertyzy, oceny stanu technicznego,
 • fotorealistyczne wizualizacje 3D obiektów i inwestycji,
 • specjalistyczne analizy oraz obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji,
 • projekty w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowych oraz kanalizacji sanitarnych,
 • projekty instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych,
 • projekty instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych,
 • projekty instalacji zatężania i krystalizacji związków chemicznych,
 • projekty instalacji p.poż., hydrantowych oraz zraszaczowych,
 • projekty instalacji wentylacji ogólnej oraz technologicznej,
 • projekty instalacji wentylacji oddymiającej,
 • projekty instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji klimatyzacji precyzyjnej,
 • projekty instalacji ogrzewania,
 • projekty konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
 • projekty sieci i instalacji gazowych,
 • opracowanie świadectw (charakterystyki) energetycznych,
 • nadzory autorskie,
 • doradztwo techniczne,
 • funkcja inżyniera projektu.