Kadra

     Energotechnika Engineering Sp. z o.o. zatrudnia ponad 120 osób, w tym około 100 inżynierów posiadających wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe: energetyczne, mechaniczne, budowlane, architektoniczne, elektryczne, instalacyjne, wodno-ściekowe i automatyki.

Kapitał  intelektualny Spółki jest wynikiem wieloletnich doświadczeń kadry zarządzającej i inżynierskiej. W zespole inżynierskim są specjaliści wyróżnieni odznaczeniami za „Wybitne Osiągnięcia w Projektowaniu” przez Ministra Ochrony Środowiska oraz posiadający tytuł „Projektanta Roku”, które przyznawane są przez Izbę Projektowania Budowlanego. Wśród kadry Energotechniki Engineering jest dwóch pracowników z tytułem naukowym w stopniu Doktora Nauk Technicznych. Grono ekspertów spółki to również rzeczoznawcy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Zdecydowana większość pracowników posiada co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy w Biurach Projektowych w zakresie projektowania, realizacji i koordynacji międzybranżowej, zarówno na etapie opracowywania ofert, analiz specjalistycznych, kompleksowych prac projektowych jak również  wykonania  inwestycji  w  systemie  „pod klucz”.  Pracownicy  branżowi  posiadają  odpowiednie uprawnienia  budowlane  w zakresie: architektonicznym, konstrukcyjno-budowlanym, drogowym, instalacyjnym i elektrycznym.

Zespół projektowy posiada praktyczną znajomość praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego związaną z otrzymaniem pozwoleń na budowę, prowadzeniem budowy, realizacją odbiorów, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, prowadzeniem nadzorów autorskich oraz rozruchów technologicznych.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu projektowego, jakość projektów i opracowań branżowych wyróżnia: rzetelność, fachowość, precyzja, staranność oraz terminowość.

Biuro Projektowe Energotechnika Engineering Sp. z o.o., na rynku usług inżynierskich jest wysoko pozycjonowane w gronie znaczących firm projektowych, posiadających ugruntowaną pozycję w sektorze energetyki.
 

Kadra zarządzająca

Dyrektor Departamentu Projektowania
Adam Ryguła
adam.rygula@ete.com.pl

Dyrektor Departamentu Realizacji Projektów
Robert Jałmużna
robert.jalmuzna@ete.com.pl
Departament Handlu
Barbara Rojek
barbara.rojek@ete.com.pl

Dyrektor Pracowni Technologiczno – Energetycznej
Marcin Liszka
marcin.liszka@ete.com.pl

   

Dyrektor Pracowni Budowlanej
Piotr Głodny
piotr.glodny@ete.com.pl

   

Dyrektor Pracownii Instalacyjnej
Katarzyna Bober
katarzyna.bober@ete.com.pl

   

Dyrektor Pracowni Elektryczna i AKPiA
Grzegorz Gabryel
grzegorz.gabryel@ete.com.pl