Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Sławomir Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu: Justyna Mirek

Wiceprezes Zarządu: Norbert Lejeune