Realizacje 

Anwil Włocławek

Projektowane obiekty:

Stacja przygotowania wody DEMI wraz z jednostką wody ultra czystej.

Zakres prac:

  • Inwentaryzacja,
  • Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta,
  • Projekt Podstawowy,
  • Projekt Budowlany,
  • Projekty Wykonawcze,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie.

Inne realizacje

Elektrociepłownia Łaziska

Wykonane zadanie: Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z projektami wykonawczymi dla zadania "Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów” Zakres prac: Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany, Projekty...

czytaj dalej

Elektrownia Ostrołęka B

Wykonane zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania związanych z nim usług w systemie "Pod klucz" dla Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B Zakres prac: Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza.

czytaj dalej

Grupa Azoty – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Wykonane zadanie: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku kotłowni K1/K2 w związku z prowadzoną modernizacją kotła K-2 w Elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Zakres prac: Projekt Budowlany,Projekty...

czytaj dalej

Elektrociepłownia – Zgierz

Wykonane zadanie: Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla projektu „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych" Zakres prac: Projekt Budowlany

czytaj dalej

Elektrociepłownia Bydgoszcz

Wykonane zadanie: Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: „Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym, parowo-wodnym oraz gazowo-olejowych kotłów rezerwowo–szczytowych, parowo-wodnych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy” wraz z...

czytaj dalej