Realizacje 

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Gorlicach

Projektowane obiekty:

 • Hala rozładunku,
 • Hala bunkra,
 • Kotłownia z IOS wraz z kominami,
 • Maszynownia,
 • Budynek nastawni,
 • Sprężarkownia,
 • Budynek elektryczny,
 • Stacja uzdatniania wody technologicznej,
 • Stacja i pompownia oleju rozruchowego,
 • Stacja rozładunku wody amoniakalnej,
 • Obiekty liniowe,
 • Obiekty pomocnicze.

Zakres prac:

 • Koncepcja spalarni odpadów RDF,
 • Wielobranżowy Projekt Budowlany.

Inne realizacje

ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

Wykonane zadanie: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej rozbudowy instalacji powietrza uszczelniającego klap odcinających na kanałach spalin dla IOS IV w ENEA Wytwarzanie S.A. Zakres prac: Dokumentacja wielobranżowa: Branża elektryczna AKPiABranża budowlana i...

czytaj dalej

International Paper – Kwidzyn

Wykonane zadanie: Projektowanie IOS dla kotłów 1,2 i 3 w International Paper Kwidzyn. Zakres prac: Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany,Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza.

czytaj dalej

Tameh – Kraków

Wykonane zadanie: Opracowanie projektów wykonawczych związanych z zabudową turbozespołu parowego upustowo - kondensacyjnego o mocy elektrycznej brutto 50-55MW w TAMEH Kraków. Zakres prac: Dokumentacja Powykonawcza

czytaj dalej

Blok Energetyczny – Puławy

Wykonane zadanie: Wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach Zakres prac: Projekt Budowlany

czytaj dalej