Przemysł chemiczny, rafineryjny i petrochemiczny

  • projekty wykonawcze oraz powykonawcze instalacji rurociągowych w oparciu o technologię dostawców,
  • dokumentacja do pozwolenia na budowę,
  • specjalistyczne analizy oraz obliczenia przepływowe CED, wytrzymałościowe i kompensacyjne,
  • nadzory autorskie,
  • materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.