Elektrociepłownia Białystok S.A.

[realizacja 2013-2014]

Projektowane obiekty:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Instalacja Odsiarczania Spalin dla kotłów K7 i K8, Układy Rurociągów obiegu parowo – wodnego

Zakres prac:
Koordynacja Prac Projektowych, Projekt Podstawowy, Projekt Technologiczny, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzór Autorski

Wstecz