Elektrociepłownia Gdynia EDF Polska S.A.

[realizacja 2013-2015]

Projektowane obiekty:    
Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin dwóch kotłów parowych OP-230 K6 i K7

Zakres prac:    
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze Wielobranżowe

Wstecz