Elektrociepłownia w Grupie Azoty w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

[realizacja 2014-2017]

Projektowane obiekty:    
Budynek Główny Kotłowni wraz z Budynkiem Urządzeń Elektrycznych, Budynek Maszynowni - zabudowa turbozespołu TUK, Budynek Centralnej Nastawni, Rozdzielnia i Instalacja IOS z filtrem workowy, Układ Kanałów Spalin wraz z Reaktorem SCR, Budynek Sprężarkowni, Budynek pompowni wody chłodzącej, Obiekty gospodarki sorbentem, Stanowisko transformatora blokowego

Zakres prac:
Generalny Projektant, Projekt Podstawowy, Projekty Budowlane Zamienne, Projekty Wykonawcze Wielobranżowe, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorskie
 

Wstecz