Elektrociepłownia Kraków EDF Polska S.A.

[realizacja 2013-2015]

Projektowane obiekty:    
Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) kotłów parowych OP-380, OP-430 K1, K2, K3, K4 oraz kotła wodnego WP-120 KW4/KW6

Zakres prac:    
Nadzór nad Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi Wielobranżowy

Wstecz