Elektrociepłownia SYNTHOS Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu

[realizacja 2013-2017]

Projektowane obiekty:
Kocioł Fluidalny OFz – 140 z odpylaczem

Zakres prac:    
Projekt Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorskie

Wstecz