Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II TAURON Wytwarzanie S.A.

[realizacja 2014-2019]

Projektowane obiekty:    
Budynek Nastawni Blokowej i Urządzeń Elektrycznych, Obiekty Rejonu Elektrofiltra, Obiekty Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Działka Rozładunku i Magazynowania Amoniaku, SCR i Kanały Spalin dla nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MWe brutto

Zakres prac:    
Opracowanie dokumentacji do Projektu Podstawowego oraz Zamiennego Projektu Budowlanego, Wielobranżowe Projekty Wykonawcze, Projekty Warsztatowe, Projekty Powykonawcze, Nadzory Autorskie

Wstecz