Elektrownia Połaniec ENGIE Energia Polska S.A.

[realizacja 2012-2018]

Projektowane obiekty:
Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR

Zakres prac:    
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Wielobranżowy, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorskie

Wstecz