Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

[realizacja 2018-2019]

Projektowane obiekty:
Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowej Elektrociepłowni złożonej z Bloku (instalacji termicznego przekształcania  frakcji palnej odpadów) i Kotłowni Szczytowej.

Zakres prac:
Projekt Budowlany, niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje.

Wstecz