Elektrociepłownia Bydgoszcz S.A.

[realizacja 2018]

Projektowane obiekty:
Prace projektowe dla zadania projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-230 w ECB”.

Zakres prac:
Wkład do Projektu budowlanego, projekty wykonawcze, wkład do projektu podstawowego, Dokumentacja Powykonawcza.

Wstecz