Реализации

Elektrociepłownia w GRUPIE AZOTY w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

Projektowane obiekty:  

Budynek Główny Kotłowni wraz z Budynkiem Urządzeń Elektrycznych, Budynek Maszynowni – zabudowa turbozespołu TUK, Budynek Centralnej Nastawni, Rozdzielnia i Instalacja IOS z filtrem workowy, Układ Kanałów Spalin wraz z Reaktorem SCR, Budynek Sprężarkowni, Budynek pompowni wody chłodzącej, Obiekty gospodarki sorbentem, Stanowisko transformatora blokowego

Zakres prac:

  • Generalny Projektant,
  • Projekt Podstawowy,
  • Projekty Budowlane Zamienne,
  • Projekty Wykonawcze Wielobranżowe,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie.

Другой

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

читать далее