Realisierungen

Sehen Sie unser Portfolio

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty: Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR. Zakres prac:    Projekt Budowlany,Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

mehr lesen