Realisierungen

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty:

Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR.

Zakres prac:   

  • Projekt Budowlany,
  • Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie

Andere

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

mehr lesen