Realisierungen

Elektrociepłownia Gdynia EDF Polska S.A.

Projektowane obiekty: 

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin dwóch kotłów parowych OP-230 K6 i K7

Zakres prac:  

  •  Projekt Budowlany,
  • Projekty Wykonawcze Wielobranżowe.

Andere

Elektrownia Opole PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2014] Projektowane obiekty: Instalacja odsiarczania spalin dla bloków nr 5 i 6, 2x900 MWe Zakres prac: Projekt Wykonawczy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

mehr lesen