Projects

Elektrociepłownia Gdynia EDF Polska S.A.

Projektowane obiekty: 

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin dwóch kotłów parowych OP-230 K6 i K7

Zakres prac:  

  •  Projekt Budowlany,
  • Projekty Wykonawcze Wielobranżowe.

Other

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

read more

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty: Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR Zakres prac:    Projekt Budowlany,Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

read more