Projects

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013]

Projektowane obiekty:

Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układ
rurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu
(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11 i 12.

Zakres prac:

  • Projekt Podstawowy,
  • Raport Odziaływania na Środowisko,
  • Wielobranżowe Projekty Wykonawcze,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorski,
  • Szkolenia,
  • Rozruch

Other

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty: Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR Zakres prac:    Projekt Budowlany,Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

read more