Реализации

Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II TAURON Wytwarzanie S.A.

Projektowane obiekty:

Budynek Nastawni Blokowej i Urządzeń Elektrycznych, Obiekty Rejonu Elektrofiltra, Obiekty Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Działka Rozładunku i Magazynowania Amoniaku, SCR i Kanały Spalin dla nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MWe brutto

Zakres prac:

  • Opracowanie dokumentacji do Projektu Podstawowego oraz Zamiennego Projektu Budowlanego
  • Wielobranżowe Projekty Wykonawcze
  • Projekty Warsztatowe
  • Projekty Powykonawcze
  • Nadzory Autorskie

Другой