Реализации

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Projektowane obiekty:

Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowej Elektrociepłowni złożonej z Bloku (instalacji termicznego przekształcania  frakcji palnej odpadów) i Kotłowni Szczytowej.

Zakres prac:

  • projekt budowlany
  • niezbędne opinie
  • uzgodnienia i decyzje.

Другой

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

читать далее