Реализации

Elektrociepłownia SYNTHOS Dwory 7 sp. z o.o. S.J. w Oświęcimiu

Projektowane obiekty:

Kocioł Fluidalny OFz – 140 z odpylaczem

Zakres prac:  

Projekt Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorskie.

Другой

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

читать далее