Реализации

Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II TAURON Wytwarzanie S.A.

Projektowane obiekty:

Budynek Nastawni Blokowej i Urządzeń Elektrycznych, Obiekty Rejonu Elektrofiltra, Obiekty Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Działka Rozładunku i Magazynowania Amoniaku, SCR i Kanały Spalin dla nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MWe brutto

Zakres prac:

  • Opracowanie dokumentacji do Projektu Podstawowego oraz Zamiennego Projektu Budowlanego
  • Wielobranżowe Projekty Wykonawcze
  • Projekty Warsztatowe
  • Projekty Powykonawcze
  • Nadzory Autorskie

Другой

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

читать далее