Реализации

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Projektowane obiekty:

Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowej Elektrociepłowni złożonej z Bloku (instalacji termicznego przekształcania  frakcji palnej odpadów) i Kotłowni Szczytowej.

Zakres prac:

  • projekt budowlany
  • niezbędne opinie
  • uzgodnienia i decyzje.

Другой