Реализации

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty:

Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR.

Zakres prac:   

  • Projekt Budowlany,
  • Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie

Другой