Реализации

Elektrociepłownia Gdynia EDF Polska S.A.

Projektowane obiekty: 

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin dwóch kotłów parowych OP-230 K6 i K7

Zakres prac:  

  •  Projekt Budowlany,
  • Projekty Wykonawcze Wielobranżowe.

Другой