Реализации

Elektrociepłownia w GRUPIE AZOTY w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

Projektowane obiekty:  

Budynek Główny Kotłowni wraz z Budynkiem Urządzeń Elektrycznych, Budynek Maszynowni – zabudowa turbozespołu TUK, Budynek Centralnej Nastawni, Rozdzielnia i Instalacja IOS z filtrem workowy, Układ Kanałów Spalin wraz z Reaktorem SCR, Budynek Sprężarkowni, Budynek pompowni wody chłodzącej, Obiekty gospodarki sorbentem, Stanowisko transformatora blokowego

Zakres prac:

  • Generalny Projektant,
  • Projekt Podstawowy,
  • Projekty Budowlane Zamienne,
  • Projekty Wykonawcze Wielobranżowe,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie.

Другой