Realizacje 

Elektrociepłownia w GRUPIE AZOTY w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

Projektowane obiekty:  

Budynek Główny Kotłowni wraz z Budynkiem Urządzeń Elektrycznych, Budynek Maszynowni – zabudowa turbozespołu TUK, Budynek Centralnej Nastawni, Rozdzielnia i Instalacja IOS z filtrem workowy, Układ Kanałów Spalin wraz z Reaktorem SCR, Budynek Sprężarkowni, Budynek pompowni wody chłodzącej, Obiekty gospodarki sorbentem, Stanowisko transformatora blokowego

Zakres prac:

  • Generalny Projektant,
  • Projekt Podstawowy,
  • Projekty Budowlane Zamienne,
  • Projekty Wykonawcze Wielobranżowe,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie.

Inne realizacje

ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

Wykonane zadanie: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej rozbudowy instalacji powietrza uszczelniającego klap odcinających na kanałach spalin dla IOS IV w ENEA Wytwarzanie S.A. Zakres prac: Dokumentacja wielobranżowa: Branża elektryczna AKPiABranża budowlana i...

czytaj dalej

International Paper – Kwidzyn

Wykonane zadanie: Projektowanie IOS dla kotłów 1,2 i 3 w International Paper Kwidzyn. Zakres prac: Projekt Podstawowy,Projekt Budowlany,Projekty Wykonawcze,Dokumentacja Powykonawcza.

czytaj dalej

Tameh – Kraków

Wykonane zadanie: Opracowanie projektów wykonawczych związanych z zabudową turbozespołu parowego upustowo - kondensacyjnego o mocy elektrycznej brutto 50-55MW w TAMEH Kraków. Zakres prac: Dokumentacja Powykonawcza

czytaj dalej

Blok Energetyczny – Puławy

Wykonane zadanie: Wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach Zakres prac: Projekt Budowlany

czytaj dalej