Certyfikaty

Stawiamy na wysokie standardy

Certyfikaty to nie jedyne wyznaczniki jakości w naszej firmie. Sprawdź jak docenili nas inni. Zobacz nasze wyróżnienia.

certyfikaty

Najwyższa jakość

Energotechnika Engineering Sp. z o.o. prowadząc kompleksową działalność na rynku wysoko kwalifikowanych usług inżynierskich stosuje procedury Systemu Zarządzania, które pozwalają niezmiennie zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług, gwarantujących pełną satysfakcję wszystkim naszym Klientom.

Bezpieczeństwo - certyfikaty

Bezpieczeństwo

Energotechnika Engineering Sp. z o.o. prowadzi politykę jakości w sposób odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników i wszystkich osób, na które może wpływać jej działalność, a także za jakość świadczonych usług.

Doskonalenie_ikona

Doskonalenie 

Oferowane przez Energotechnika Engineering Spółka z o. o. usługi spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz najwyższych standardów norm krajowych i międzynarodowych. Wszyscy pracownicy Energotechnika Engineering Spółka z o. o. uczestniczący w systemie znają i realizują założenia SZJ. Podstawowym celem działań jest nieustanne doskonalenie systemu oraz optymalizacja procesów.

Cerrtyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 nadany został przez ZETOM Katowice i potwierdza, że Energotechnika Engineering Spółka z o.o., wdrożyła i skutecznie realizuje system zapewnienia jakości w zakresie projektowania i usług doradczych w odniesieniu do obiektów i urządzeń energetycznych, przemysłowych oraz instalacji pomocniczych i infrastruktury towarzyszącej zgodnie z wymaganiami międzynarodowej  normy.

Nasze certyfikaty