Energetyka zawodowa przemysłowa i ciepłownictwo

Energetyka zawodowa przemysłowa i ciepłownictwo - ikona

Projekty podstawowe, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

 • bloków energetycznych węglowych,
 • bloków gazowo-parowych,
 • ciepłowni i elektrociepłowni miejskich i przemysłowych,
 • zakładów termicznego przetwarzania odpadów,

 

 • odnawialnych źródeł energii,
 • sieci ciepłowniczych (wodnych, parowych),
 • instalacji gospodarki olejowej,
 • instalacji wytwarzania, uzdatniania i dystrybucji powietrza,
 • układów zasilania instalacji energetycznych w paliwo,
 • gospodarki odpadami paleniskowymi i sorbentem,
 • instalacji uzdatniania wody dla obiegu wodno–parowego kotła,
 • instalacji uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego,

 

 • instalacji uzdatniania wody dla uzupełniania strat obiegu ciepłowniczego,
 • instalacji oczyszczania kondensatu turbinowego oraz zewnętrznej regeneracji jonitów,
 • instalacji oczyszczania ścieków technologicznych, opadowych i komunalnych,
 • instalacji chłodzenia generatora,
 • instalacji gaszenia generatora,
 • instalacji odpylania spalin,
 • instalacji odsiarczania spalin,
 • instalacji odazotowania spalin,
 • gospodarki remontowej,
 • instalacji pomocniczych,
Energetyka zawodowa przemysłowa i ciepłownictwo - ikona

Projekty podstawowe, wykonawcze oraz podwykonawcze dla:

 • bloków energetycznych węglowych,
 • bloków gazowo-parowych,
 • ciepłowni i elektrociepłowni miejskich i przemysłowych,
 • zakładów termicznego przetwarzania odpadów,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • sieci ciepłowniczych (wodnych, parowych),
 • instalacji gospodarki olejowej,
 • instalacji wytwarzania, uzdatniania i dystrybucji powietrza,
 • układów zasilania instalacji energetycznych w paliwo,
 • gospodarki odpadami paleniskowymi i sorbentem,
 • instalacji uzdatniania wody dla obiegu wodno–parowego kotła,
 • instalacji uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego,
 • instalacji uzdatniania wody dla uzupełniania strat obiegu ciepłowniczego,
 • instalacji oczyszczania kondensatu turbinowegooraz zewnętrznej regeneracji jonitów,
 • instalacji oczyszczania ścieków technologicznych, opadowych i komunalnych,
 • instalacji chłodzenia generatora,
 • instalacji gaszenia generatora,
 • instalacji odpylania spalin,
 • instalacji odsiarczania spalin,
 • instalacji odazotowania spalin,
 • gospodarki remontowej,
 • instalacji pomocniczych,

 

Doradztwo techniczne przy opracowaniu koncepcji źródeł energetycznych.

Analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej.

Specjalistyczne analizy oraz obliczenia przepływowe CFD, wytrzymałościowe i
kompensacyjne.

Nadzór autorski.

Instrukcje rozruchów i eksploatacji.

Funkcja inżyniera projektu.

Przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej wraz z przedmiarami.