Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne ikona

Projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

  • instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
  • instalacji detekcji gazów palnych, wybuchowych i toksycznych,
  • instalacji Systemów Kontroli Dostępu (SKD),
  • instalacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
  • instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) w technologii cyfrowej oraz analogowej,
  • instalacji łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej,
  • okablowania strukturalnego w technologii miedzianej i światłowodowej.

Doradztwo techniczne przy integracji rozwiązań różnych producentów.

Nadzory autorskie.

Funkcja inżyniera projektu.

Materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.