Budownictwo przemysłowe, infrastruktura i obiekty kubaturowe

Budownictwo przemyslowe ikona

Materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.

Koncepcje programowo-przestrzenne obiektów z wizualizacją 3D.

Koncepcje architektoniczno-budowlane.

Analizy przestrzenne, lokalizacyjne.

Projekty zagospodarowania terenu.

Projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz warsztatowe.

Ekspertyzy, oceny stanu technicznego.

Fotorealistyczne wizualizacje 3D obiektów i inwestycji.

Specjalistyczne analizy oraz obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji.

Projekty w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowych oraz kanalizacji sanitarnych.

Projekty instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych.

Projekty instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.

Projekty instalacji zatężania i krystalizacji związków chemicznych.

Projekty instalacji p.poż., hydrantowych oraz zraszaczowych.

Projekty instalacji wentylacji ogólnej oraz technologicznej.

Projekty instalacji wentylacji oddymiającej.

Projekty instalacji klimatyzacji precyzyjnej.

Projekty instalacji ogrzewania.

Projekty konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł ciepła.

Projekty sieci i instalacji gazowych.

Opracowanie świadectw (charakterystyki) energetycznych.

Nadzory autorskie.

Doradztwo techniczne.

Funkcja inżyniera projektu.