Automatyka, pomiary i sterowanie

Automatyka pomiary i sterowanie ikona

Projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

  • systemów pomiarów obiektowych zdalnych i lokalnych,
  • rozproszonych systemów sterowania klasy DCS oraz PLC/SCADA,
  • rozprowadzenia kabli sygnałowych w obiektach i w terenie,

Założenia dla oprogramowania systemów sterowania:

  •  algorytmy sterowania, regulacji, blokad i zabezpieczeń,
  •  algorytmy sterowania sekwencyjnego,
  •  grafiki procesowe,

Doradztwo techniczne przy doborze aparatury obiektowej i systemu sterowania oraz przy integracji rozwiązań różnych producentów.

Specjalistyczne analizy oraz obliczenia (spadki napięć, obliczenia obwodów iskrobezpiecznych).

Nadzory autorskie.

Funkcja inżyniera projektu.

Materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.