Przemysł chemiczny, rafineryjny i petrochemiczny

Przemysł chemiczny ikona

Projekty wykonawcze oraz powykonawcze instalacji rurociągowych w oparciu o technologię dostawców.

Dokumentacja do pozwolenia na budowę.

Specjalistyczne analizy oraz obliczenia przepływowe CFD, wytrzymałościowe i kompensacyjne.

Nadzory autorskie.

Materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.