Ochrona środowiska

ochrona środowiska ikona

Przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Opracowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.

Doradztwo i pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji, zapewnienie funkcjonowania zgodnie
z prawem.

Przygotowanie wniosków
o pozwolenie zintegrowane.

Opracowanie wniosków
o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków (operaty wodno-prawne), wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.

Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.