Gospodarka elektroenergetyczna

gospodarka elektroenergetyczna ikona

Projekty podstawowe, budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

 • układów zasilania elektrycznego i gospodarki elektroenergetycznej,

 • układów wyprowadzenia mocy,

 • układów wzbudzania i regulacji napięcia generatorów,

 • układów automatycznej synchronizacji generatorów,

 • układów automatycznej regulacji częstotliwości,

 • układów kompensacji mocy biernej,

 • układów prądu stałego i napięcia gwarantowanego,
 • układów sterowania, sygnalizacji, pomiarów i zabezpieczeń układów blokowych i urządzeń,
 • rozdzielnic średniego i niskiego napięcia,
 • instalacji teletechnicznych elektroenergetycznych,
 • instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • instalacji uziemień, siatki uziemień obiektów, ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych,
 • rozprowadzenia kabli energetycznych i sygnalizacyjnych w obiektach i w terenie,

Doradztwo techniczne przy opracowaniu koncepcji i doborze układów elektroenergetycznych.

Specjalistyczne analizy oraz obliczenia (zwarciowe, nastawy zabezpieczeń elektrycznych, sprawdzanie selektywności).

Nadzory autorskie.

Funkcja inżyniera projektu.

Materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.