Oferty pracy

Projektant HVAC

Miejsce pracy: Gliwice Zakres obowiązków: Projektowanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych sieci cieplnych Opracowywanie koncepcji w zakresie HVAC Przygotowywanie projektów budowlanych do pozwolenia na budowę Przygotowywanie projektów...

czytaj dalej

Projektant Sieci Wodno-Kanalizacyjnych

Miejsce pracy: Gliwice Zakres obowiązków: Projektowanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych sieci podziemnych wodnych, kanalizacyjnych, p.poż, itp. Opracowywanie koncepcji Przygotowywanie projektów budowlanych do pozwolenia na budowę Przygotowywanie projektów...

czytaj dalej

Projektant branży AKPiA

Miejsce pracy: Gliwice Zakres obowiązków: opracowywanie materiałów ofertowych i dokumentacji projektowej (projektów wstępnych, budowanych, wykonawczych itp.) w branży AKPiA opracowywanie założeń branżowych oraz wytycznych dla podwykonawców i dostawców koordynacja prac...

czytaj dalej

Projektant branży procesowej

Miejsce pracy: Gliwice Opis stanowiska: opracowywanie materiałów ofertowych i dokumentacji projektowej (projektów wstępnych, budowanych, wykonawczych itp.) w branży procesowo-energetycznejopracowywanie obliczeń, opisów, specyfikacji, rysunków, w tym:...

czytaj dalej

Koordynator CAD (CAD manager)

Miejsce pracy: Gliwice Opis stanowiska: wsparcie pracowni projektowych w zakresie wdrożenia, bieżącej obsługi i konfiguracji oprogramowania inżynierskiego CADkoordynacja procesu modelowania 3D z analizą kolizyjnościbieżący kontakt z dostawcami...

czytaj dalej

Firma ma możliwość zatrudnienia osób z orzeczeniem niepełnosprawności. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tytule wiadomości prosimy wpisać stanowisko i branżę, na które jest wysyłana aplikacja.

Uprzejmie informujmy, że dokumenty aplikacyjne bez klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie będą uwzględnione w procesie rekrutacyjnym, w związku z czym prosimy wybrać jedną z opcji:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Energotechnika Engineering Sp. z o. o.dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

albo

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Energotechnika Engineering Sp. z o. o.dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Równocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Chętnych zapraszamy
do przesłania CV na adres:
rekrutacja@ete.com.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energotechnika Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 43c.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: office@ete.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji – na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
  • w zakresie innych dobrowolnie podanych danych osobowych (np.  wizerunek i dane teleadresowe) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia; i/lub
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawa prawna: art. 221 §1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 5. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek ze wskazanych w pkt 4 powyżej zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Administratora.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, oraz przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od momentu wpływu oferty. W razie cofnięcia zgód,
  o których mowa w pkt 4 powyżej, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 8. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.