Wydobycie i magazynowanie gazu ziemnego i ropy naftowej

Ropa naftowa i gaz ziemny

Projekty wykonawcze oraz powykonawcze instalacji rurociągowych w oparciu o technologię dostawców.

Dokumentacja do pozwolenia na budowę.

Specjalistyczne analizy oraz obliczenia przepływowe CFD, wytrzymałościowe i kompensacyjne.

Nadzory autorskie.

Materiały techniczne, przedmiary dla Wykonawców.