Projects

See our portfolio

Elektrownia Połaniec Energia Polska S.A.

Projektowane obiekty: Instalacja Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w tym Reaktory SCR Zakres prac:    Projekt Budowlany,Projekt Wykonawczy Wielobranżowy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

read more

Elektrownia Opole PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2014] Projektowane obiekty: Instalacja odsiarczania spalin dla bloków nr 5 i 6, 2x900 MWe Zakres prac: Projekt Wykonawczy,Dokumentacja Powykonawcza,Nadzory Autorskie

read more